Modellen under gir oversikt over undervisningens tema. Hjelpetiltakene må rettes mot barnet og hjernen som helhet, men må spisses mot de områdene som er mest skadet.

Modell for traume- og utviklingsforståelse, med metafor om tre gode hjelpere og hva som gir trygghet.
Trykk på modellen for å åpne fullskalaversjon (PNG).

Teoretisk tenker vi oss at tilfriskning kan skje på ulike nivåer i hjernen. Det kan være at «tenkehjernen» vet at faren er over, men at «følehjernen» og «sansehjernen» ikke er helt med. For at tilhelingsprosessen skal være komplett, må «hele personen» kjenne at faren er over på alle nivåer: med tenkehjernen, følehjernen og sansehjernen.

Ulike plager fordrer ulike tiltak. Ved omfattende reguleringsvansker anbefaler vi å vektlegge såkalt «bottom-up»-arbeid, der fokuset først og fremst er å redusere stressresponsen som starter i de nederste deler av hjernen.

Traktformet modell

For barn som for eksempel primært strever med skyld, kan det være hensiktsmessig å jobbe «top-down» via tenkehjernen, med hjelp til å endre mening knyttet til hendelsene. Tenkehjernen må bare være sterk nok i forhold til kreftene «nedenfra» for å kunne ha en beroligende og regulerende effekt.

Modellen er formet som en trakt som må fylles nedenfra («bottom-up») med trygghet og tilstedeværelse, samtidig som den også trenger påfyll ovenfra («top-down») med mening, kunnskap og håp. Målet er å fremme god flyt både opp og ned gjennom trakten, slik at nye nevrale forbindelser dannes og hjernen kan brukes på en ny måte.

Film om utviklingstraumer:

Bekymring for barnets fungering?

Nedenfor er det en oversikt over ulike funksjoner som kan bli forstyrret som følge av traumer, stress og belastninger. Dersom det er store bekymringer for et barns fungering, anbefales utredning av spesialist.

Skjema for registrering av traumesensitiv tilnærming (PDF)
– Hentet fra skjema for registrering av traumesensitiv tilnærming (PDF)

Artikler: