Barn forsøker å skape mening i det som skjer, også i det som kan virke meningsløst. Mangelfull informasjon kan føre til misforståelser, skam og skyldfølelse.

 

Barn trenger aldersadekvat informasjon om hva som har skjedd, og hva som vil skje. De trenger forklaring på sterke følelser og hjelp til å skape mening i sine opplevelser. Omsorgsgivere og hjelpere må vurdere barnets tilstand og utviklingsnivå, og må benytte perioder barnet er innenfor toleransevinduet. Jo mer barn er innenfor sitt toleransevindu, jo sterkere blir muligheten til refleksjon og ”top-down”-regulering.