Mennesker er skapt slik at vi beskytter oss mot farer, så vi kan reagere raskt og komme oss i sikkerhet.

Hjernen dirigerer og organiserer denne responsen ved hjelp av alarm- og reguleringsmekanismer.

Se RVTS Østs undervisningsfilm, som gir en forenklet forklaring på hvordan stressresponsen fungerer under fare:

Modellen under illustrerer stressresponssystemet, med utgangspunkt i «den tredelte hjernen». Modellen om den tredelte hjernen ble første gang beskrevet av nevrofysiologen Paul D. MacLean på 1960-tallet. Den har vist seg å være en nyttig pedagogisk modell for å beskrive barns tilsynelatende uforståelige reaksjoner, følelser og handlinger.

Modell av de tre gode hjelperne: Tore tenke (tenke/kontroll/reflektere), Sara søke/føle/relatere, Anton Alarm, sanse/regulere.

Vi bruker Anton Alarm som symbol på sansehjernen, Sara Søke er symbol på relasjonshjernen og Tore Tenke som symbol på tenkehjernen. I filmen om Marius og de gode hjelperne får vi se hvordan de tre hjelperne er preget av erfaringene Marius har med vold og omsorgssvikt, noe som gjør at de ofte misforstår situasjoner, slik at Marius havner i trøbbel.

Vi får se hva som skjer på «innsiden» i vanskelige situasjoner, og hvordan de tre karakterene øver seg på å samarbeide bedre slik at de kan hjelpe Marius til å reagere på det som skjer nå – og ikke som om han fremdeles er i fare. Se alle filmene om «de tre gode hjelperne».

Referanse:

  • MacLean. P.D. (1990). The triune brain in evolution: role in paleocerebral functions. New York: Plenum Press.