Barn trenger sensitive, direkte og utforskende voksne – som er gode til å regulere nærhet og avstand til andre. Mange barn som har opplevd gjentatte skuffelser og krenkelser, trenger tid før de begynner å stole på voksne. Ny tillit kan bidra til endring av underliggende antakelser (indre arbeidsmodeller) om at andre mennesker ikke er til å stole på. I denne prosessen må omsorgsgivere og hjelpere tåle avvisning og vanskelig atferd, uten å reagere med å avvise tilbake. Dette er krevende arbeid, hvor kunnskap, veiledning og kollegastøtte er viktig. Arbeidet krever at hjelperne er i stand til å reflektere over seg selv og sine reaksjoner, både over egne erfaringer og utfordringer i møtet med barna.