Lek er barnets spontane forsøk på å uttrykke følelser. Lek gir mulighet til å bearbeide sterke opplevelser.

«Å få leke uten begrensninger og hemninger danner grunnlaget for et liv i glede og fryd. Det gir næring til en drivkraft mot mer lek og utforskning.»

– Psykologspesialist Anette Andersen, RVTS Sør

Les hele intervjuet «Lek bygger glede» med Anette Andersen. Noen barn kan leke det samme igjen og igjen, uten at det har noen spenningsdempende effekt. De kan trenge hjelp til å finne løsninger gjennom leken.

Verst er det når et barn slutter å leke. Det kan få uheldige konsekvenser for utvikling. Ofte vil barn gjenoppta kapasiteten til lek når det kjenner seg trygt igjen, mens andre trenger hjelp til å få i gang leken.

Bruk av kreative tilnærminger – musikk, skriving, drama, tegning og maling – gir ulike måter å uttrykke følelser på. Kreativitet kan gi nye perspektiver i jakten på mening og sammenheng..

Theraplay er en metode som har som mål å bygge glede og fryd i samspillet mellom barn og omsorgsgiver:

Tips når relasjonen er en trigger:

  • Inntoning og sensitivitet til det barnet holder på med er viktig.
  • Følge barnets initiativ.
  • Parallell aktivitet (side ved side) kan være lettere enn direkte øyekontakt.
  • Gi valg og unngå overraskelser i leken.
  • Gi struktur – led aktiviteten når det trengs.

Ressurser og artikler:​