Barn som har blitt møtt med kjærlighet og gjensidighet vil forvente å bli tatt imot, elsket og akseptert.

Liten gutt sykler og blir holdt av en voksenperson.

Gjennom gjentatte interaksjoner med en oppmerksom, sensitiv og responsiv omsorgsgiver, utvikles kapasitet til selvregulering, relasjonell fungering og kognitiv kapasitet.

Dette forholdet skaper et trygt miljø for sunn utvikling. Barn som ikke har et trygt sikkerhetsnett, må bruke energi på selvbeskyttelse.

Erfaringer danner strategier

Dersom tidligere erfaringer karakteriseres av uforutsigbarhet, fare, forvirring og smerte skapes en forventning om at verden er et farlig sted. Barnet kan utvikle tilpasningsstrategier for å beskytte seg selv. Mange kan føle seg ansvarlig for hvordan andre har det, og kan bli enten kontrollerende eller klengete.

Noen barn lærer ikke å kjenne egne behov, fordi de er mer opptatt av å finne ut hvordan andre har det og å tilpasse seg de voksnes behov. Mange kan få en opplevelse av at de ikke fortjener å bli elsket og isolere seg.

«Det som skades i relasjon, må heles i relasjon.»

– Judith Herman

Endring er mulig

Nye erfaringer og opplevelse av at det finnes voksne de kan stole på, kan bidra til å endre slike forventninger til verden.

Trygg tilknytning hjelper barn og unge med å tåle påkjenninger, håndtere stress og å utvikle kapasitet til selvregulering.

Se hvordan pappaen i videoen under toner seg inn på barnets tilstand og skaper en trygg ramme for å tåle «den ytre stressoren» som foregår utenfor huset (fyrverkeri på nyttårsaften):

Se også denne filmen om avvisning, produsert av Norsk fosterhjemsforening:

Artikler: