Traumatiske opplevelser kan true og forstyrre et barns utvikling. Barn er spesielt sårbare fordi de rammes underveis i sin utvikling, i en periode hvor hele deres fysiologi er i utvikling.