Selvregulering er evnen til å regulere seg selv. Noen ganger intensjonelt og andre ganger spontant, eller sammen med en annen. Dette kan være vanskelig for traumatiserte. Det finnes mange måter å styrke denne kapasiteten.

 

«All atferd har en årsak. Et barn som søker eller unngår sansing, gjør det ofte for å møte et nevrologisk behov.» 
(Warner, 2016)