RVTS Øst

TRAUMESENSITIV
OMSORG OG BEHANDLING

Traumesensitivt barnevern bygger på moderne traumeforståelse, utviklingspsykologi, tilknytningspsykologi og nevrobiologi. Vi tar i bruk fellesfaktorene fra traume- behandling, der reguleringsarbeid, relasjonsarbeid og meningsskapende arbeid er de sentrale elementene.
Verktøykassen

De tre gode hjelperne
Bestill her