Barn og familier utsatt for gjentatte belastninger, har ofte levd med kaos og uforutsigbarhet. Rutiner og ritualer gir kapasitet til læring og utvikling.

Traumer er ofte forbundet med kaos, mangel på kontroll, og uforutsigbarhet. Så lenge livet fortsetter å være uforutsigbart, bruker barnet mye energi på å forholde seg til fare.

Økt forutsigbarhet og kontroll gir barn en opplevelse av trygghet, rom for avslapning og kapasitet til å bruke energi på utviklingsfremmende aktiviteter.

Rutiner og ritualer i barnets hverdag, slik som faste måltider, søvn, skole og fritidsaktiviteter, gir oversikt og gjør at barnet kan slappe av og bruke sin kapasitet på læring og utvikling.

Å legge inn ritualer – spesielt i forbindelse med overganger – kan gi barnet trygghet i potensielt stressende situasjoner. Prøv å få til rytmer og gjentakelser, slik at barnet kjenner igjen det som skjer.

Lær av barnehager

Vi har mye å lære av barnehagene, som er flinke til å tilrettelegge for rutiner og overgangsritualer (for eksempel sang før de skal spise, tydelige symboler for det som skal skje, de viser at hvert barn er viktig i gruppa).

En rutine kan for eksempel være å ta pulsen på barnet og sjekke hvor det er med tanke på energi/krefter (se metaforen «min indre motor» i verktøykassen, eller video om «toleransevinduet»). Det er også viktig å markere milepæler («nå er det ett år siden du kom hit, det må vi markere»), og å finne ritualer som gir struktur i hverdagen («hver fredag pleier vi å ….»).

Se video om lærer Barry White, som starter dagen med en spesiell hilsen med hver enkelt elev:

Eksempel på intervensjoner: