Hjernen utvikles på en ”bruksavhengig” måte ved at nevrale nettverk som brukes hyppig blir sterkere enn de som brukes mer sjelden.

Hjernen bygges nedenfra og opp. De delene som etableres først skaper fundamentet for alt som kommer etterpå. Akkurat som å bygge et hus. Det må være en solid grunnmur. Vi vet nå mer om hvordan hjernen formes av hvordan den blir brukt. De forbindelsene som blir brukt mye blir sterke og robuste, og de som blir brukt lite blir svake og kan forsvinne. 

Se filmen under om hvordan giftig stress kan forme barnehjernen:

Artikler: