Traumatisk stress overvelder barns emosjonelle kapasitet, og kan medføre avkopling fra følelser eller bruk av uhensiktsmessige mestringsstrategier.

Jente surfer på surfebrett på en bølge i havet.

Barn som ikke har fått tilstrekkelig reguleringsstøtte fra omsorgsgiver, mangler erfaringer til å bygge adekvate emosjonelle ferdigheter.

Barn som har blitt overveldet av traumatiske opplevelser kan ha utviklet begrensede ferdigheter – særlig hvis traumet har påvirket foreldrenes kapasitet til å hjelpe barnet med å gjenoppleve ro og trygghet. Mange traumatiserte barn strever med å kjenne igjen egne opplevelser, både sansemessige og følelsesmessige.

Følelser oppleves vanskelig

Hva er forskjellen mellom å være redd og sulten? Mange strever med å uttrykke følelser og med å gjenkjenne og fortolke følelser hos andre. Det å kople av følelser totalt kan også være en respons – noe som kan medføre en opplevelse av likegyldighet, kjedsomhet og meningsløshet.

Disse barna trenger å lære at følelser ikke er farlige, men er informasjon fra deg selv til deg selv.

Følelser er bølger det er mulig å surfe på – møt dem og bruk energien! Til slutt vil bølgene møte sanden og kraften vil forsvinne av seg selv.

Lag en plan sammen med barnet eller ungdommen om hva som kan hjelpe når følelsene kommer. Se eksempelet under:

La følelsene komme! Er du sint eller trist, kan du:

Sint

 • Tramp i gulvet
 • Kast papir i en kurv
 • Vær litt alene
 • Lytt til høy musikk
 • Vri leire/plastelina
 • Slå på en pute
 • Spark i et tre
 • Løp i skogen/tren
 • Spill trommer

Trist

 • Hør på trist musikk
 • Skriv i dagbok
 • Kos med katten
 • Se en trist film
 • Gråt
 • Tren
 • Bak
 • Ta et varmt bad
 • Vær snill mot deg selv

Psykoedukasjon og øvelser:

Emosjonell dysregulering kan være:

 • vansker med å kjenne igjen følelser / vite hva jeg kjenner (vet ikke)
 • sterke emosjonelle og impulsive uttrykk
 • somatiske plager som hodepine, magesmerter
 • ikke kjenne forbindelsen mellom fysiske tilstander og emosjonell tilstand
 • raske svingninger i humør

«Name it to tame it»

Se Dan Siegel forklare hvordan voksne kan hjelpe barn med å håndtere sterke emosjonelle reaksjoner: